Informații importante | Важная информация
Companie - Structura organizatorică - Aparatul de conducere
  1. Consiliul de administrație
  2. Administratia Căii Ferate
  3. Consiliul tehnic
  4. Aparatul de conducere

 

Aparatul de conducere:

 

SERVICIUL SECRETARIAT  ŞI RELAŢII PUBLICE

Nadejda Melentii

nadejda.melentii@railway.md

(022 83) 35-80

 

DIRECŢIA RESURSE UMANE

Vasile Frija

vasile.frija@railway.md

(022 83) 45-75

 

SERVICIUL JURIDIC

Tatiana Lupaşcu - şef serviciu interemar

jurist2@railway.md

(022 83) 37-42

 

DIRECTIA STRATEGII SI RELATII INTERNAŢIONALE

Alexandr Gutovski

аlexandr.gutovski@railway.md

(022 83) 22-06

 

SERVICIUL RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI PROTOCOL

(022 83) 4682 

 

SERVICIUL STRATEGII ŞI INVESTIŢII

Elena Balan

elena.balan@railway.md

(022 83) 45-50

 

SERVICIUL DE SIGURANŢĂ A CIRCULAŢIEI ŞI LICHIDARE AVERIE

Alexei Chitoroagă - şef serviciu interemar

alexei.chitoroagă@railway.md

(022 83) 44-20

 

SERVICIUL PROTECŢIEI ŞI PREVENIRE

Ştefan Buga

stefan.buga@railway.md

(022 83) 46-73

 

SERVICIUL AUDIT INTERN

(022 83) 27-00

 

SECŢIA REGIM

Victor Sorocean

nto@railway.md

(022 83) 44-11

 

SERVICIUL ENERGIE ELECTRICĂ

(022 83) 44-81

 

SERVICIUL SEMNALIZARE ŞI TELECOMUNICAŢII

Alexei Bojenco

alexei.bojenco@railway.md

(022 83) 46-00

 

SERVICIUL ÎNTREŢINERE LINII, LUCRĂRI DE ARTĂ ŞI EDIFICII

Evgheni Petrenco

(022 83) 45-25

 

SERVICIUL MIŞCARE

Igor Munteanu

igor.munteanu@railway.md

(022 83) 44-05

 

SERVICIUL TRANSPORT MARFĂ

Igor Pleşacov

Igor.plesacov@railway.md

(022 83) 46-10

 

SERVICIUL TRANSPORT CĂLĂTORI

Constantin Pavlov

lz@railway.md

(022 83) 46-36

 

SERVICIUL COMERCIAL

(022 83) 23-00

 

SERVICIUL FINANCIAR

Angela Fiodorov

nf@railway.md

(022 83) 47-12

 

SERVICIUL MANAGEMENT EFICIENŢĂ ENERGETICĂ

Emil Fiodorov

ts2@railway.md

(022 83) 49-22

 

SERVICIUL ECONOMIC

(022 83) 46-78

 

SERVICIUL STATISTIC

Ghennadi Chiriliuc

ghennadi.chiriliuc@railway.md

(022 83) 47-11

 

SERVICIUL GOSPODĂRIE LOCOMOTIVE

Alexei Adam - şef serviciu interemar

alexei.adam@railway.md

(022 83) 45-00

 

SERVICIUL GOSPODĂRIE VAGOANE

Victor Gutovski

vgi@railway.md

(022 83) 45-16

 

SERVICIUL DE ENGINEERING ŞI EFICIENTĂ ENERGETICĂ

(022 83) 49-00

 

SERVICIUL SECURITATE INTERNĂ

Anatolie Postică

anatolie.postica@railway.md

(022 83) 44-09

 

SERVICIUL REVIZII ŞI CONTROL

Vladimir Chiciuc

kro1@railway.md

(022 83) 47-46

 

DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ

Vitalie Ştirbu

vitalie.stirbu@railway.md

(022 83) 22-55

 

Contactează-ne!