Ședința Organizației pentru Colaborarea Căilor Ferate (OCCF) Chișinău , 20-23 martie 2018

 

   În perioada 20-23 martie 2018 la Chișinău a avut loc Ședința Comisiei OCCF pentru traficul de mărfuri cu tematica „Actualizarea Nomenclaturii armonizate a mărfurilor” (NHM) și „Actualizarea listei stațiilor marfare a Căilor Ferate OCCF.

   La eveniment au participat reprezentanți ai Căilor Ferate din Georgia, Ucraina, Kazakhstan, Latvia, Polonia, Rusia, și România.

    Principalele subiecte abordate în cadrul acestei ședințe au fost :

-       implementarea deciziilor adoptate în cadrul reuniunii finale a Comisiei OCCF pentru traficul de mărfuri din 10-13 octombrie 2017,or. Varșovia;

-       examinarea rezultatelor reuniunii anuale a Comitetului de Conducere UIC (Uniunea Internațională a Căilor Ferate) pe problemele NHM (Nomenclatura Armonizată a Mărfurilor) și DIUM (Distanța pentru Traficul Internațional de Mărfuri) care s-a desfășurat în perioada 28-1 martie 2018, or.Paris;

-       examinarea propunerilor Căilor Ferate din cadrul OCCF privind actualizarea NHM pentru anul 2018;

-       revizuirea propunerilor Căilor Ferate la subiectul „Actualizarea listei stațiilor de marfă ale Căilor Ferate din cadrul OCCF.


    Deciziile Ședinței au fost înscrise în procesul verbal semnat de către conducătorii delegațiilor. Următoarea întrunire a Căilor Ferate OCCF pe tematica respectivă va avea loc în Republica Kazakhstan în luna martie 2019.