Conform planului de lucru, în perioada 22 - 24 noiembrie 2017 în oraşul Chişinău, Republica Moldova s-a desfăşurat Comisia mixtă de frontieră a căilor ferate din Republica Moldova şi România.

Delegaţia Întreprinderii de Stat "Calea ferată din Moldova" (CFM) a fost condusă de domnul Grigore Condurache, Vicedirector general responsabil de Activitatea Comercială.

Delegaţia Companiei Naţionale a Căilor Ferate Române CFR S.A a fost condusă de domnul Viorel Paşa Instructor central al Serviciului Reglementare şi Dezvoltare Trafic.

Delegaţia Societăţii Naţionale de Transport Feroviar CFR Marfă" SA. A fost condusă de domnul Viorel Ene Director Trafic.

Delegaţia "CFR Călători" S.A prin scrisoarea cu nr. D11 / 1/10/14 / din 14.11.2017 a informat CFM despre imposibilitatea participării la şedinţa Comisiei.

A fost examinată următoarea ordine de zi:

1.    Analiza volumelor de transport de mărfuri de comerţ exterior prin punctele de frontieră dintre Republica Moldova şi România în perioada ianuarie - septembrie 2017, graficul de circulaţie a trenurilor, staţionării vagoanelor şi locomotivelor .

2.    Elaborarea de măsuri pentru asigurarea transmiterii mărfurilor de import export şi reducerea timpului de staţionare a vagoanelor şi întoarecere a locomotivelor.

3.    Coordonarea graficului de circulaţie a trenurilor la frontieră pe anul 2017/2018.

4.    Probleme referitoare la organizarea traficului de călători.

5.    Finalizarea implementării sistemului integrat de comunicaţii voce-date implementat în cadrul proiectului Cross-Border infrastructure (communication infrastructure between Romania and Republic of Moldova).

6.    Analiza situaţiei financiare dintre CFM şi CFR Marfă.

7.    Analiza problemelor apărute în activitatea staţiilor de frontieră.

8.    Diverse.

Părţile au examinat aspecte legate de îmbunătăţirea şi creşterea volumelor a transportului feroviar.

În cadrul discuţiei au fost examinate probleme cu privire la utilizarea parcului de locomotive, au fost convenite normele de staţionare a locomotivei.

Reprezentanţii Societăţii "Telecomunicaţii" CFR din motive obiective nu au putut participa la şedinţa Comisiei mixte de frontieră, conform scrisorii cu nr. TS / 2/1/599 din 23.11.2017 au informat despre continuarea modernizării echipamentelor de telecomunicaţii la staţiile de frontieră Ungheni Prut (CFR) şi Ungheni (CFM) în cadrul proiectului "Infrastructura de comunicaţii, din cadrul Programului Operaţional Comun România - Republica Moldova 2017-2020.

Şedinţa s-a desfăşurat într-o atmosferă constructivă şi prietenoasă.

Şedinţa a avut ca rezultat semnarea Protocolului Comisie mixte de frontieră, care va intra în vigoare la 10 decembrie 2017.

Următoarea şedinţă a Comisiei mixte de frontieră se va desfăşura în trimestrul IV al anului 2018, în România.