Prima misiune a experții TAIEX la CFM privind punerea în aplicare
a unui sistem de tarifare a accesului la infrastructura de cale ferată

 

În perioada 13-17 noiembrie 2017 la Î.S.Calea Ferată din Moldova (CFM) au lucrat experții TAIEX (Instrumentul de schimb de informații în cadrul asistenței tehnice a Comisiei Europene) http://ec.europa.eu/taiex dl Vidmantas Tamulis din Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor al Lituaniei şi dl Ville Saaren din Agenţia Transporturi a Finlandei, ghidaţi de dl Bernard Chantemesse, Înaltul Consilier în domeniul transporturilor din partea Uniunii Europene pentru Ministerul Economiei şi infrastructurii (MEI).

 

 

Reprezentanţii Serviciului Transport Feroviar al MEI, dl Roman Gapeev, şef al serviciului, şi dl Vasile Codreanu, consultantul principal, conducerea CFM prezentată de dl Serghei Tomşa, vicedirector general pentru infrastructură şi tracţiune, dl Grigore Condurache, vicedirector general pentru activitatea comercială, alţi oficiali ai CFM din Direcţia strategii şi relaţii internationale, serviciile comerciale, economice, financiare au participat la întrevederile de lucru cu experţii TAIEX, care s-au desfăşurat la sediul central al CFM.

 

Scopul misiunii constă în analizarea situației existente în R.Moldova în raport cu legislația națională și legislația UE relevantă, precum: Directiva 2012/34/UE din 21 noiembrie 2012 privind instituirea unui spațiu feroviar unic European, Directiva 2016/2370 din 14 decembrie 2016 pentru modificarea Directivei 2012/34/UE în ceea ce privește deschiderea pieței serviciilor de transport intern de călători pe calea ferată și gestionarea infrastructurii feroviare, regulamentele și acte normative secundare pregătite pentru punerea în aplicare a directivelor, în special Regulamentul UE 2015/909 din 12 iunie 2015 privind modalitățile de calcul al costului care este direct suportat urmare a exploatării transportului feroviar.

 

Pe baza acestei evaluări, experții misiunii TAEIX vor elabora o foaie de parcurs detaliată pentru următorii pași care urmează a fi întreprinși în R.Moldova la CFM pentru stabilirea şi implementarea unui regim de taxare a accesului pe infrastructura de calea ferată (TUI) în conformitate cu legislația UE în vigoare. La incheierea misiunii experții vor propune o metodologie de calcul a TUI bazată pe calculul costului direct din cele de gestionare a infrastructurii pentru acele costuri eligibile care urmează a fi acoperite din veniturile TUI.

 

Metodologia propusă de calculare a TUI va fi reflectată în draftul noului Cod al Transportului Feroviar din R.Moldova şi/sau aprobată printr-un act normativ guvernamental/ministerial aparte care se elaborează de către ministerul de specialitate de comun acord cu CFM în contextul implementării prevederilor feroviare din capitolului transport al Acordului de Asociere R.Moldova Uniunea Europeană.