S-au desfăşurat  lucrările celei de-a 90-a Reuniune a Adunării Generale
a Uniunii Internaţionale a Căilor Ferate (UIC) în data de 10 iulie curent
la Istanbul, Republica Turcia.

 

Reuniunea de la Istanbul a fost condusă de dl Renato Mazzoncini, preşedintele UIC, Director General al Căilor Ferate de Stat din Italia (FS) în comun cu dl Isa Apaydin, Director General al Căilor Ferate din Turcia (TCDD), vicepreşedintele UIC, şi dl Jean-Pierre Loubinoux, Director General al UIC.

 

 

În cadrul Reuniunii au fost discutate şi aprobate: minutele Adunării Generale precedente a UIC de la Sankt-Petersburg; modificările operate în Statutul şi Regulamentul Intern al UIC pentru urgentarea procedurii de adoptare şi implementare a deciziilor protocolare ale UIC;  raportul şi activităţile – cheie pentru mandatul de 2 ani al Preşedintelui UIC,  precum i) îmbunătăţirea continuă a rolului UIC în sectorul feroviar,  ii) concentrarea asupra dezvoltării sustenabile a coridoarelor feroviare, inclusiv 9 coridoare din reţeaua TEN-T şi Noul Drum de Mătase, iii) intensificarea relaţiilor cu organismele ONU şi băncile de dezvoltare,  iv) digitalizarea căilor ferate; raportul Directorului General al UIC şi programele trienale ale celor 4 departamente tehnice de bază: sistemul de cale ferată, transport marfă, transport călători, valori fundamentale (siguranţă, securitate, sustenabilitate, cercetări&inovaţii, educaţie) ; bugetul final al UIC pe 2016, situaţii financiare curente pe 2017 şi cele preliminare pe 2018, calendarul evenimentelor importante de ramură în sectorul de mărfă, călători şi infrastructură pe a 2 semestru al 2017 – 2018.  

 

Platforma Standardizare a supus dezbaterilor raportul său pentru strategia de standardizare, bazată pe dezvoltarea asa-numitor IRS (Soluţii Internaţionale Feroviare) care cuprinde actualizarea celor 120 de fişe tehnice, inclusiv cele comune care se elaborează de UIC/OSJD pentru sistemul de ecartament 1520 mm.

 

Platforma de Dezvoltare a Expertizei în cadrul proiectul  talentelor va organiza ateliere de lucru – pilot prin e-learning, pentru diferite profesii feroviare vizînd temele prioritare pentru UIC, inclusiv managementul activelor feroviare, navigarea globală de satellite, etc.

 

S-a propus extinderea cooperării cu organismele internaţionale şi non-guvernamentale, precum EU, UN, OTIF, OSJD, CER, CIT, ECO, BSEC, ISO,  etc, care au un rol vital pentru menţinerea intereselor membrilor săi în contextul politicilor de transport regional şi global pe cale ferată, inclusiv cele legate cu schimbarea climei.

 

 

S-au acceptat noile numiri pentru un şir de compartimente ale UIC, printre care: dl Clemens Först, Director General al Rail Cargo din Austria, va prezida Forumul Mărfar al UIC pe anii 2017-2019 şi dl Enrico Trapazzo de la FS, Italia, va fi noul şef al Grupului Juridic al UIC.

 

S-a votat aderarea la UIC a noilor membri afiliaţi, inclusiv cei 2 din Europa: AW Rail, operatorul privat de transportare a călătorilor din Italia şi BR-ICS, compania de securitate a încărcăturilor din Austria.

Următoarea Adunare Generală a UIC va avea loc în perioada 6-7 decembrie curent la Paris, Franţa.