MEMBRII GRUPURILOR DE LUCRU ANTRENATE ÎN PROCESUL

DE REGLEMENTARE TRANSNISTREANĂ ÎŞI CONSOLIDEAZĂ

CAPACITĂŢILE ÎN CADRUL ATELIERULUI DE LUCRU

Peste 30 experţi ai Biroului politici de reintegrare Şi ai altor ministere Şi agenţii, membri ai grupurilor de lucru antrenate în procesul de reglementare transnistreană în domeniile transportului, educaţiei, economiei, mediului înconjurător Şi combaterea crimelor, au luat parte la atelierul de lucru menit sporească capacităţile de coordonare Şi eficacitatea acestora.

Un număr de Înalţi Consilieri UE care actualmente lucrează în Republica Moldova au luat parte la discuţii, împărtăŞind experienţa lor Şi sfaturile în subiectele de actualitate ale procesului de negocieri.

 

Viceprim-minstrul pentru reintegrare Gheorghe Bălan a deschis atelierul de lucru menţionând membrii grupurilor de lucru sunt cei de la care se aŞteaptă promoveze Şi apere zilnic principiile Viziunii de reglementare transnistreană”. Viceprim-ministrul a încurajat membrii grupurilor de lucru fie mai activi, mai bine organizaţi Şi bine pregătiţi pentru negocieri. El a subliniat este nevoie avem Şi încurajăm grupuri de lucru mai eficiente Şi mai orientate spre rezultate, cu o iniţiativă sporită pentru a facilita Şi a crea condiţiile tehnice necesare pentru soluţionarea problemelor existente, în conformitate cu prevederile Viziunii”.

Un Şir de recomandări privind sporirea eficienţei Şedinţelor grupurilor de lucru au fost prezentate în timpul sesiunii concludente, la care a luat pare Şi Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova Pirkka Tapiola. Acesta a confirmat persistenţa Uniunii Europene “de a se implica activ în procesul de reglementare transnistreană Şi de a ajuta ambele părţi înainteze spre reintegrarea ţării.”

http://www.eu-advisers.md/blog/working-groups-engaged-in-the-transnistrian-settlement-process.html

Din partea Î.S. «Calea Ferată din Moldova»  la atelierul de lucru au participat vicedirector general pentru activitatea de comerţ Grigore Condurache şi şefii servicilor mişcare şi transport de marfă Igor Munteanu şi Igor Pleşacov, Ministerul Transporturilor a fost reprezentat de către viceministrul de ramură Serghei Bucataru.