Consultarea publică privind proiectul Raportului de Evaluare a Mediului şi Socială din cadrul Studiului de Fezabilitate a Infrastructurii Căii Ferate din Moldova.

Întru respectarea prevederilor Legii Nr. 86 din  29.05.2014 privind Evaluarea Impactului asupra Mediului, Î.S.Calea Ferată din Moldova iniţiază, începînd cu 07.07.2017 Consultarea publica a Raportului privind Evaluarea de Mediu şi Socială din cadrul Studiului de Fezabilitate a Infrastructurii Căii Ferate din Moldova,
Persona de contact: Bureac Tatiana, Inginer Coordonator al Serviciului strategii şi Investiţii,
Email: bureac@railway.md
Termen: 21.07.2017
Şedinţa Consultativă va avea loc pe data de 26.07.2017, în incinta Î.S.Calea Ferată din Moldova mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcalb, 48. Rugăm cei interesaţi să participe.

Raportul