Delegaţia Î.S. Calea Ferată din Moldova, condusă de Directorul General, Iurii Topala, a participat, în baza împuternicirilor ministerului de ramură, la cea de-a 45-a sesiune a Consfătuirii Miniştrilor Organizaţiei de colaborare a căilor ferate (OCCF), care s-a desfăşurat în perioada 5-8 iunie 2017, în or. Soci, sub preşedinţia dlui Maxim Socolov, Ministrul Transporturilor din Federaţia Rusă şi a dlui Tadeus Sozda, preşedintele Comitetului OCCF. În activităţile reuniunii au participat delegaţii din 24 ţări-membre ale OCCF, reprezentanţi ai mai multor organizaţii cu statut de observator, dar şi organisme internaţionale de specialitate precum: Comitetul de Transport Intern al CEE ONU, Comisia Economică Euroasiatică, DG MOVE, OTIF, CIT, UIC.

Pe ordinea de zi a reuniunii au fost plasate 11 subiecte de importanţă pentru OCCF. În cadrul sesiunilor, delegaţiile prezente au analizat rapoartele privind activitatea OCCF, a comisiei de revizuire a OCCF, au examinat parcursurile conferinţei internaţionale care se referă la adoptarea textului Convenţiei privind traficul feroviar internaţional direct, au dezbătut etapele şi contextul lucrărilor comune desfăşurate de OCCF şi CEE ONU, care vizează transportul feroviar unificat în regiunea trans-europeană şi coridoarele de transport euro-asiatice, dar şi subiecte ce ţin de activitatea grupului de lucru temporar pentru formarea/perfecţionarea cadrelor feroviare.

Deciziile adoptate vor permite intensificarea traficului de marfă şi de călători pe calea ferată după normele uniforme elaborate şi aplicate în cadrul OCCF pe baza acordurilor revizuite SMGS si SMPS.

În plus, la data de 8 iunie a.c., delegaţia CFM a participat la două sesiuni plenare ce ţin de dezvoltarea traficului feroviar de-a lungul noului drum de mătase, organizate de RJD în cadrul celei de-a 12-a ediţii a formului Parteneriatul strategic 1520.