Cu referire la reținerea șefului Secţiei administrare construcţii locative din cadrul Î.S. Calea Ferată din Moldova, CFM vine cu următoarele precizări:

Cauza penală inițiată de procurorii anticorupție a fost pornită în urma unui demers al Î.S. Calea Ferată din Moldova, transmis organelor de resort în luna decembrie a anului 2016. Potrivit datelor colectate de serviciul securitate internă al întreprinderii, șeful secției administrare construcții locative a comis mai multe încălcări pe parcursul activității sale, inclusiv de ordin disciplinar, fapt pentru care a fost sancționat cu avertizare și mustrare aspră, iar, ulterior, în urma probelor acumulate, materialele au fost expediate organelor abilitate pentru efectuarea investigațiilor cu privire la legalitatea acțiunilor întreprinse de acesta.

Organele de urmărire penală urmează să se expună asupra acestui caz.

Ținem să reiterăm că CFM își reafirmă angajamentul de a informa organele de drept cu privire la orice act de corupție sau orice alt tip de ilegalități comise de angajații întreprinderii, care ar putea afecta buna funcționare a Căii Ferate din Moldova.

Copie demers