Cu referire la protestele organizate de Federația Sindicală a Feroviarilor din Republica Moldova, CFM vine cu următoarele precizări:

Î.S. Calea Ferată din Moldova a luat act de revendicările angajaților CFM, care au protestat, astăzi, în fața Guvernului și dă asigurări că administrația întreprinderii va utiliza toate pârghiile necesare și va pune în aplicare, în cel mai scurt timp, soluțiile identificate pentru depășirea crizei.

Ținem să precizăm că, în pofida tuturor speculațiilor și impedimentelor de ordin financiar, din momentul preluării mandatului de Director General, din august 2015, de către Iurii Topala, salariile sunt achitate lunar, conform graficului achitărilor în termen. Restanțele salariale sunt moștenite, iar actuala administrație depune eforturi pentru lichidarea acestora în termeni reali.

Vom aminti aici că indicele de bază ce caracterizează nivelul de dezvoltare al economiei naționale este volumul mărfurilor transportate. Criza economică, și anume descreșterea exporturilor, duce inevitabil la micșorarea drastică a circulației pe liniile de cale ferată. Situația este afectată nemijlocit și de factorul geopolitic.

Chiar dacă, la moment, grație încheierii noilor acorduri cu unii agenți economici atât autohtoni, cât și internaționali privind transportarea pe cale feroviară a mărfurilor, situația economico-financiară a întreprinderii înregistrează o ușoară creștere față de aceeași perioadă a anului trecut, totuși, comparativ cu nivelul de lucru înregistrat până acum câțiva ani, activitatea întreprinderii a scăzut, în pozițiile minime, cu peste 30 la sută și respectiv, în cele maxime, cu 40-50 la sută.

În pofida tuturor impedimentelor existente, administrația CFM dă asigurări că toți salariații întreprinderii își vor ridica salariile restante în timpul apropiat și își exprimă speranța că angajații Căii Ferate din Moldova nu se vor lăsa ghidați de acțiunile cu tentă politică, organizate cu scopul destabilizării situației la întreprindere.