În legătură cu informațiile apărute în presă privind acționarea în instanța de judecată a CFM de Avante SRL, venim cu următoarele precizări:

            Litigiul a fost soluționat pe cale amiabilă, părțile convenind asupra încheierii tranzacției de împăcare eșalonate, la data de 2 martie 2017. La moment, între părți nu există dispute.