Plan achiziţii la CFM pe anul 2018

SERVICII

Plan, mii de lei

Serviciu de locomotive, inc:

283 242.0

Combustibil p-u tractiune, 13500 tone ( 16300lei -1tona)

220 000.0

Lubrifianti(ulei M14B2) , 450 tone, (22000lei -1 tona)

9 900.0

Piese de schimb ТЭ10

22 750.0

- piese de schimb p/u motoare Diizel

15 200.0

- piese de schimb echipament auxiliar

2 300.0

- piese de schimb p/u utilaj electric

3 200.0

- piese de schimb p/u sisteme de frînă automatizate

3 800.0

 - altele

1 750.0

Piese de schimb ЧМЭ3

11 946.0

- piese de schimb p/u motoare Diizel

6 580.0

- piese de schimb echipament auxiliar

1 200.0

- piese de schimb p/u utilaj electric

2 500.0

- piese de schimb p/u sisteme de frînă automatizate

1 200.0

 - altele

466.0

Piese de schimb D1, D1M

2 400.0

Lubrifianti

2 500.0

Rulmenţi

1 500.0

Acumulatoare

4 257.0

Produse metalice

292.0

Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie

1 300.0

Alte

6 397.0

Serviciul vagoane

108 670.0

Piese de schimb pentru vagoanele de marfă

81 122.0

- roţi p/u vagoane

53 601.0

- confecţii din cauciuc

1 443.0

- piese de schimb p/u caroseriea

9 452.0

- piese de schimb p/u sisteme de frînă automatizate

8 176.0

- altele piese de schimb

8 450.0

Piese de schimb pentru vagoanele de  pasageri

16 038.0

-  piese de schimb p/u caroseriea

9 450.0

- piese de schimb p/u sisteme sisnemul de încalzire

1 674.0

- piese de schimb p/u utilaj de tensiune înaltă şi interior

4 914.0

Lubrifianti

800.0

Rulmenţi

520.0

Acumulatoare

2 000.0

Produse metalice

900.0

Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie

1 530.0

Alte

5 760.0

Serviciul linii

49 082.0

Lubrifianti

350.0

Utilaj pentru îtreţinerea căii

3 150.0

difectoscop cu ultrasunete şi piese de schimb.

900.0

Perechi de roţi pentru maşini de cale ferată

2 000.0

Traverse din lemn

7 590.0

Elemente de  îmbinare КБ

4 566.0

Traverse din beton armat

14 706.0

Petriş din granit

4 356.0

Produse metalice

580.0

Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie

3 200.0

Alte

7 684.0

Serviciul mişcare

4 573.0

Sigilii pentru vagoane şi containere

3 420.0

Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie

455.0

Alte

698.0

Serviciul semnalizare şi telecomunicaţii

17 412.0

Utilaj pentru semnalizare şi telecomunicaţii

9 800.0

Acumulatoare

5 000.0

Lubrifianti

240.0

Conductor pentru telegraf

324.0

Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie

605.0

Alte

1 443.0

Serviciul energie electrică

1 200.0

Utilaj electric

170.0

 Produse de cablu

332.0

Materiale de construcţie

324.0

Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie

175.0

Alte

199.0

Staţia maşi de calenr.294: Trenul de construcţie a podurilor nr.1

3 032.0

Lubrifianti

200.0

Materiale de construcţie

300.0

Ciment

1 800.0

Produse metalice

502.0

Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie

230.0

Alte

376.0

Serviciul transpor călători

7 342.0

Lengerii de pat

1 500.0

Detergenţi

838.0

Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie

417.0

Materiale de construcţie

500.0

Mobilă,  tehnică sanitară

420.0

Carbune

2 400.0

Alte

1 267.0

Serv.pază milit; Secţia adm.Constr;  Secţia adm. Constr.locativ;Serv.ATM: Sanapid:Centrul de calcul

11 537.0

Lubrifianti

112.0

Materiale de construcţie

1 100.0

Îmbrăcăminte şi încălţăminte de protecţie

736.0

Combustibil alte scopuri, 600 mii litri (pert 15,00 lei -1 litru)

9 000.0

Alte

589.0

Energie electrica total pe CFM

23 000.0

Energie termica total pe CFM

12 000.0

Gaz

12 500.0

TOTAL

486 090.0

 

 

              ИНФОРМАЦИЯ

Параметры качества для услуг фиксированной

телефонии общего пользования

III квартал  2018г

(квартал, год) 

 

Параметры

Измеренное

значение

1. Срок необходимый для предоставления услуги

 

1.1 80% самых быстро разрешенных заявлений

0

1.2. 95% самых быстро разрешенных заявлений

0

1.3. процент разрешенных заявлений, в сроки, согласованные с заявителем

100%

2. Доля повреждений на линии доступа

 

2.1. процент повреждений на линии доступа

0.063%

3. Срок устранения повреждений

 

3.1. 80% самых быстро устраненных повреждений

4.0

3.2. 95% самых быстро устраненных повреждений

6.0

3.3.процент устраненных повреждений, в сроки, согласованные с пользователем

100%

4. Доля неуспешных вызовов

 

4.1. процент неуспешных местных вызовов

0.21%

4.2. процент неуспешных национальных вызовов

0.12%

4.3. процент неуспешных международных вызовов

0.05%

5. Среднее время ответа для услуг Центра обработки вызовов

 

5.1. среднее время ответа

-

5.2. процент вызовов, на которые дан ответ в течение 30 секунд

-

6. Частота жалоб относительно правильности счета-фактур

 

6.1. процент жалоб относительно правильности счета-фактур

-

7. Специфические параметры VoIP (класса 0)

 

7.1 задержка доставки пакета IP-IPTD

-

7.2 вариация задержки IP-IPDV

-

7.3 коэффициент потери пакета IР-IРER

-

7.4 коэффициент ошибок в пакете IР- IРЕR

-