Remiza de vagoane Bălţi (codul 842), începe activitatea în anul 1928 cu construcţia clădirii atelierelor, care a dat posibilitatea de a petrece reparaţii curente şi planificate a vagoanelor de marfă şi în prezent este o subdiviziune a întreprinderii de Stat "Calea Ferată din Moldova" (cod 23), cu un personal de 131 de persoane. Şi desfăşoară activitatea conform Regulamentului, legislaţia RM "Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi" şi alte legi ale Republicii Moldova, Codul transportului feroviar, poziţia de transport disciplina angajaţilor CFM şi alte reglementări. Acte ce sunt destinate să asigure traficul de călători şi de marfă, în partea de nord a Republicii Moldova, activitatea principală fiind:

 

1.      Reparaţii capitale a vagoanelor de marfă căii 1520mm.

2.      Reparare de vagoane de marfă în depou căii 1520mm.

3.      Reparaţii capitale şi reparaţii curente containerelor de mare capacitate.

 

Reparate în plus, vagoane de marfă deţinute de întreprinderi industriale, reparaţie boghiu de vagoane de marfă căii 1435mm pentru PPV Ungheni, repararea osiile montate pentru Depou de vagoane Chişinău, Punctelor de desevirea vagoanelor Bălţi, Bereşti, Ocniţa, repararea şi fabricarea de piese de schimb pentru Punctelor de desevirea vagoanelor Bălţi, Bereşti, Ocniţa, recuperarea vagoanelor de marfă excluse din parcul inventar în fier uzat.

Pentru a efectua lucrări de reparaţie capitală a vagoanelor de marfă, reparare de vagoane de marfă în depou, reparaţii capitale şi reparaţii curente a containerelor de mare capacitate şi alte lucrări sunt secţia de montare, secţia părţi rulante, secţia auxiliară, secţia de gospodarie a remizei, postul de repararea containere mari Bălţi.

 

Secţia de montare include:

·         secţiunea montare şi demontarea vagoanelor de marfă

 

 

 

·         secţiunea vopsirea vagoanelor de marfă

·         secţiunea de reparaţii boghiu de vagoane

·         secţiunea repararea echipamentului de frânare vagoanelor

 

P1020588  P1020587

·         sectiunea de prelucrare a lemnului

 

Veterani de muncă: Voitenco A.V. – feroviar de onoare, Stefanţov V.M., Şevcenco S.P., Guivan F.N., Chişlari N.I.

Cei mai calificaţi muncitori: Galbur I.I., Ţenchiu I.V., Bostan P.V., Boico L.E.

 

 

Secţia părţi rulante include:

·   secţiunea de repararea părţi rulante

·   secţiunea de reparaţii osiilor montate rulment cu role

 

 

·   secţiunea prin crestele gleturi osii montate

 

Veterani de muncă:Solcan V.G., Lisac V.A..

Cei mai calificaţi muncitori: Conopliţchi D.V., Bilan A.I, Vedmediuc V.A.

 

 

IMG_1032Secţia auxiliară este proiectat pentru a repara ansambluri şi piese de vagoane, include:

 

·           secţiunea de strung

·           secţiunea de forjare

·           secţiunea de reparare echipamente de cuplare automată

·           secţiunea de reparaţii triangel

 

Veterani de muncă: Ţîbîrni G.M., Batovscaia S.A., Dabija L.V., Botnari V.G., Tcaci N.V.

Cei mai calificaţi muncitori: Pustovoi I.N., Chiorescu A.A.

 

 

IMG_1014Secţia de gospodarie a remizei este proiectat pentru a asigura funcţionarea eficientă a echipamentelor, clădiri şi instalaţii Remizei de vagoane, include:

 

·      iunea pentru lucrările de instalare

·      secţiunea de instrumente

·      secţiunea grup de constructii

·      secţiunea de reparaţii echipamente electrice

La Remizei de vagoane Bălţi au fost înlocuite 80% din lămpile cu incandescenţă mari consumatoare de energie (60W, 75W, 100W, 250W.) Şi lămpile de LB40 LB80 pe lămpile cu LED-uri la secţiile de producţie, în localurile interne, care economiseşte consumul costurilor de energie electrică în 2 şi mai mult plia.Veterani de muncă: Rudei V.G., Haranda V.F..

Cei mai calificaţi muncitori: Popa N.N., Gherghelaş V.M., Dosan V.V., Carabulea O.L., Gîlca A.S..

 

Postul de repararea containere mari Bălţi pentru revizie şi repararea containerelor de 20 tone.

 

Veterani de muncă: Boico A.P., Colţa V.I..

Cei mai calificaţi muncitori: Zaboroşciuc A.G., Şuşchevici I.V.

 

De asemenea, în Remiza de vagoane Bălţi sunt echipe de fotbal, baschet, mini-fotbal, volei, dame, şah şi aruncat ciocan.

 

 

vagonÎn muzeu Remizei de vagoane Bălţi este un monument, vagonul acoperit este din anul 1900, una dintre cele trei exemplare ale spaţiului rămas în reţeaua de căi ferate din ţările CSI.


 

 

Structura organizatorica pe limba de stat

 

Indicatorii cheie Remizei de vagoane Bălţi 2006-2015гг

 

 

Indicatorii

un-te mă-ră

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Reparare de vagoane de marfă în depou

vag

1166

797

923

732

691

693

910

740

222

231

2

Reparaţii capitale a vagoanelor de marfă

vag

122

110

123

11

5

22

8

10

250

318

3

Reparaţii curente de containere

con

632

612

604

533

555

558

560

533

180

168

4

Reparaţii capitale de containere

con

261

260

254

221

220

208

152

175

60

60

 

Volumul lucrărilor de reparaţii capitale ale unui vagon de marfă este echivalentă cu trei vagoane de reparaţii în depou, ceea ce indică faptul o creştere a volumului de lucrări efectuate în ultimii ani.

 

La Remizei de vagoane Bălţi în situaţia noastră financiară dificilă continuă să introducă noi tehnologii în repararea şi fabricarea de piese de vagoane de marfa.

 

RECHIZITE:

 

Remiza de vagoane Balti Filial al intreprinderii de Stat «Calea Ferata din Moldova

MD 0016640, IBAN: MD83ML000000022240210050, SA «MOLDINDCONBANK» filiala Balti

OIF 280101321 MOLDMD 2*321, c/f 1002600001257, cod TVA 0200957

3100, Mun. Balti str.Tolbuhin 23, Tel./fax: +373(231)8-23-23, 8-23-22, 8-20-28

e-mail: vcd_bel@railway.md, vcd_belbux@railway.md, vcdbelbux@mail.ru

Şeful Remizei de vagoane Bălţ Gîlcă V. A.