Actele necesare pentru încheierea contractului de transportare marfă.

Telefon Informaţii: 022 83 28 08
Fax: 022 83 28 78 email:
comercial@railway.md
MD-2012 or. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48 bir.14

 

Pentru simplificarea procesului de încheiere a contractului, actele necesare le puteti transmite în format electronic pe adresa electronică indicată mai sus!

 

Contract de prestări servicii de transport cu CFM.

1.     Certificat de înregistrare.

2.    Extras din registrul de stat al persoanelor juridice.

3.    Certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA.

4.    Cerere pe numele directorului general CFM în care se va solicita încheierea contractului de prestări servicii. In cerere se va indica marfa care urmeaza sa fie transportată, staţiile sau punctele de încărcare şi descărcare a mărfii, rechizitele bancare ale agentului economic.

 

 Atribuire cod feroviar. Bir.24.

1.     Cerere atribuire cod feroviar (Cerere tip);

2.    Copie certificat de înregistrare;

3.    Achitarea taxei de atribuire cod feroviar - 391,2 lei (cash sau transfer)

 

Rechizite bancare pentru achitarea taxei:
I.S. "Calea Ferată din Moldova"
c/f 1002600001257, cod TVA 0200957,
BC "Moldova Agroindbank" SA fil NR.1 Chişinău,
IBAN: MD73AG000000022512004872
SWIFT: AGRNMD2X452
or. Chişinău, str.Vlaicu Pîrcalab 48
Tel.: 022 83 47 47;   fax: 022 21 30 60

 

Atestare -privind procesul de încarcare, descărcare şi manevrare a vagoanelor. (Bir.22 sau la oricare staţie CFM)

 

1.     Cerere de desfăşurare a testării pentru încărcarea/descărcarea vagoanelor. (Cerere tip)

2.    Ordin de delegare a unei persoane de la întreprindere pentru a trece testarea. (Exemplu)

 

 Contract de exploatare a liniei ferate care aparține proprietarului.

Contract pentru tragerea, ridicarea vagoanelor şi manevrele pe liniile ferate proprietate CFM.

 

1.     Cerere pe numele directorului general CFM în care se va solicita încheierea contractului.

2.    Act de proprietate/arendă a porţiunii de cale ferată (doar pentru proprietarii/arendaşii porţiunii de cale ferată)

3.    Copie certificat de înregistrare.

4.    Act de verificare a stării liniei ferate (se execută de catre staţia la care este înregistrată linia ferată)