Consiliul de Administraţie al Î.S. "Calea Ferată din Moldova"

desemnat pe un termen de 2 ani conform Ordinului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
nr. 105 din 16.05.2016

dl Serghei Bucataru

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Viceministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

dna Inna Milcova

Membru al Consiliului de Administraţie,
consultant principal în Direcţia Politici investiţionale şi Competitivitate din Ministerul Economiei

dna Tatiana Demidcenco

Membru al Consiliului de Administraţie,
Şef-adjunct al Direcţiei Politici de administrare şi deetatizare a proprietăţii publice din Ministerul Economiei

dl Iuri Cicibaba

Membru al Consiliului de Administraţie,
Viceministrul Finanţelor

dl Ion Zaporojan

Membru al Consiliului de Administraţie,
Preşedintele Federaţiei Sindicale a Feroviarilor din Moldova

 

Regulamentul Consiliului de administraţie al Întreprinderii de Stat
"Calea Ferată din Moldova" (CFM)