Consiliul de Administraţie al Î.S. "Calea Ferată din Moldova"

desemnat pe un termen de 3 ani conform Ordinului Ministrului Economiei şi Infrastructurii  
nr. 286 din 16.11.2017 cu modificările operate prin Ordinul nr.40 din 01.02.2018

Roman GAPEEV

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Şef al Serviciului transport feroviar,Ministerul Economiei şi Infrastructurii 

Iuri CICIBABA

Membru al Consiliului de Administraţie,
Viceministru, Ministerul Finanţelor

Tatiana DEMIDCENCO

Membru al Consiliului de Administraţie,

Consultant principal, Secţia politici economice, Ministerul Economiei şi Infrastructurii

Sergiu STRĂTILĂ

Membru al Consiliului de Administraţie
Şef al Serviciului audit intern,
Ministerul Economiei şi Infrastructurii

Ion ZAPOROJAN

Membru al Consiliului de Administraţie,
Preşedintele Federaţiei Sindicale a Feroviarilor din Moldova

Regulamentul Consiliului de administraţie al Întreprinderii de Stat
"Calea Ferată din Moldova" (CFM)