Valoarea măsurată

a parametrilor de calitate pentru serviciul public de telefonie fixă

__________________IV trimestrul 2017 _______________

(trimestrul şi anul raportării)

 

Parametrii de calitate pentru serviciul public de telefonie fixă

Valoarea

măsurată

1.Termenul necesar pentru furnizarea serviciului

1.1 80% dintre cele mai rapid soluţionate cereri, zile

1

1.2. 95% dintre cele mai rapid soluţionate cereri, zile

1

1.3. procentajul cererilor soluţionate în intervalul de timp convenit cu solicitantul, %

100%

2. Ponderea deranjamentelor per linie de acces

 

2.1. procentajul deranjamentelor per linie de acces, %

0,086%

3. Termenul de remediere a deranjamentelor

 

3.1. 80% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore

3,0

3.2. 95% dintre cele mai rapid remediate deranjamente valide, ore 

2,0

3.3. procentajul deranjamentelor remediate în termenul convenit cu utilizatorul, %

100%

4. Rata apelurilor nereuşite

 

4.1. procentajul apelurilor nereuşite la nivel local,%

0,19%

4.2. procentajul apelurilor nereuşite la nivel naţional, %

0,10%

4.3. procentajul apelurilor nereuşite la nivel internaţional, %

0,03%

5. Timpul mediu de răspuns pentru servicii de Centre de apel

 

5.1. timpul mediu de răspuns pentru servicii de Centre de apel, sec

-

5.2. procentajul de apeluri la care se acordă răspuns în maximum 30 de secunde, %

-

6. Frecvența reclamațiilor privind corectitudinea facturării

 

6.1. procentajul reclamaţiilor cu privire la corectitudinea facturii,%

-

7. Parametri specifici VoIP (clasa 0)

 

7.1 întârzierea de transfer IP – IPTD, ms

-

7.2 variaţia întârzierii IP – IPDV, ms

-

7.3 rata de pierderi IP – IPLR

-

7.4 rata de eroare IP – IPER

-

 

 

Serviciul semnalizare şi telecomunicaţii informează abonaţii feroviară ATS staţii Chişinău, Ungheni, Basarabeasca, Bălţi, Ocniţa incepînd  cu 01 noiembrie 2016 se modifică tarifele pentru apelurile internaţionale.

Tarifele noi pentru apelurile internaţionale sunt disponibile la următoarea adresă:  http://www.moldtelecom.md