C O M U N I C A T      I N F O R M A T I V

Î.S. „Calea Ferată din Moldova” anunţă desfăşurarea licitaţiei „CU STRIGARE”de dare în locaţiune a imobilului amplasat pe str. Piaţa Gării nr.5, mun. Chişinău,
pe o perioadă de 20 de ani, conform „Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere” aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009.

 

Nr. d/o

Suprafaţa bunului imobil

Valoarea iniţială a cuantumului chiriei

(anuală)

Lotulnr.1

/Nivelul 1

337,79 m.p.

306008,69 lei

Lotul nr. 2

/Nivelul 2

530,40 m.p.

513321,12 lei

 

Solicitanţii vor prezenta, nu mai târziu de  02 octombrie 2017, ora 17:00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile „cu strigare” şi „cu reducere”.

Acontul se depune pe contul indicat în comunicatul informativ, mărimea lui constituind 10 % din valoarea iniţială a cuantumului chiriei.

Pentru participare la licitaţie, persoanele fizice, persoanele juridice  din Republica Moldova şi persoanele fizice, juridice  străine achită taxa de participare în mărime de 200 lei, la contul de decontare indicat mai jos.

 

Rechizite bancare:

BC ,Moldova-Agroindbank, S-A fil. nr. 1 Chişinău

IBAN: MD73AG000000022512004872

SWIFT: AGRNMD2X885

BC “Moldova-Agroindbank” S.A. fil.nr.1Chişinău

IBAN:MD19AG000000022512004874

SWIFT: AGRNMD2X

BRANCH MRO, Chişinău Moldova

BC “Moldova-Agroindbank” S.A. fil.nr.1Chişinău

IBAN:MD78AG000000022512005655

SWIFT: AGRNMD2X

BRANCH MRO, Chişinău Moldova

 

În destinaţia plăţii se va înscrie denumirea bunului solicitat pentru locaţiune.

Informaţii suplimentare referitor la modul de desfăşurare a licitaţiei şi de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la licitaţie pot fi solicitate de la secretarul comisiei de licitaţie, pe adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, bir 107/2, de luni până vineri între orele 08:00-17:00, tel/fax +373(22) 83-26-03/069855675, cât şi pe site-ul  oficial al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” www.railway.md /cfm@railway.md/jurist3@railway.md.

Licitaţia se va desfăşura la  03.10.2017ora 13:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab,48, sala nr.51.