C O M U N I C A T      I N F O R M A T I V

Î.S. Calea Ferată din Moldova anunţă repetat desfăşurarea licitaţiei CU STRIGARE

de comercializare a activelor neutilizate conform Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009

/31 de vagoane acoperite/

Nr. d/o

Denumirea bunului,

locul aflării/dislocării, staţia

Numărul vagonului

Anul fabricării

Masa vagon (tone)

Preţ iniţial de vânzare

(lei) fără TVA

1

Vagon acoperit,39200, Ungheni

21603980

1970

19.150

74750

2

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21628920

1981

20.500

76880

3

Vagon acoperit,39200 Ungheni

22204549

1976

18.800

70500

4

Vagon acoperit,39200 Ungheni

22278014

1974

20.450

76690

5

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21567938

1970

21.450

80440

6

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21574116

1971

21.400

80250

7

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21501481

1967

21.400

80250

8

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21582804

1981

19.000

71250

9

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21571435

1985

21.100

79130

10

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21551221

1976

20.500

76880

11

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21739123

1976

17.550

65820

12

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21605324

1980

20.650

77440

13

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21587878

1970

20.500

76880

14

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21596010

1977

21.300

79880

15

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21527106

1975

19.900

74630

16

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21606058

1975

19.100

71630

17

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21557483

1980

22.150

83060

18

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21579958

1979

21.300

79880

19

Vagon acoperit,39200 Ungheni

23174857

1974

21.600

81000

20

Vagon acoperit,39200 Ungheni

24041162

1973

20.500

76880

21

Vagon acoperit,39200 Ungheni

23924343

1976

17.850

66940

22

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21565635

1973

22.750

85320

23

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21567862

1970

21.300

79880

24

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21250220

1977

19.000

71250

25

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21558705

1976

20.000

75000

26

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21562376

1981

20.600

77250

27

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21616651

1980

19.650

73690

28

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21601059

1977

20.800

78000

29

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21595186

1980

19.500

73130

30

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21606389

1980

19.850

74440

31

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21609854

1980

19.500

73130

 

Solicitanţii vor prezenta, nu mai târziu de 18 septembrie  2017, ora 17:00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere.

Acontul se depune pe contul indicat în comunicatul informativ, mărimea lui constituind 10 % din preţul iniţial de vânzare a bunului.

Pentru participare la licitaţie, persoanele fizice, persoanele juridice din Republica Moldova şi persoanele fizice, juridice străine achită taxa de participare în mărime de 200 lei, la contul de decontare indicat mai jos.

 

Rechizite bancare:

BC ,Moldova-Agroindbank, S-A fil. nr. 1 Chişinău

IBAN: MD73AG000000022512004872

SWIFT: AGRNMD2X885

BC Moldova-Agroindbank S.A. fil.nr.1Chişinău

IBAN:MD19AG000000022512004874

SWIFT: AGRNMD2X

BRANCH MRO, Chişinău Moldova

BC Moldova-Agroindbank S.A. fil.nr.1Chişinău

IBAN:MD78AG000000022512005655

SWIFT: AGRNMD2X

BRANCH MRO, Chişinău Moldova

 

În destinaţia plăţii se va înscrie denumirea bunului solicitat pentru cumpărare.

Informaţii suplimentare referitor la modul de desfăşurare a licitaţiei şi de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la licitaţie pot fi solicitate de la secretarul comisiei de licitaţie, pe adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, bir 107/2, de luni până vineri între orele 08:00-17:00, tel/fax +373(22) 83-26-03/069855675, cât şi pe site-ul oficial al Î.S. Calea Ferată din Moldova www.railway.md /cfm@railway.md/jurist3@railway.md.

  Licitaţia se va desfăşura la  19.09.2017ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab,48, sala nr.51.