C O M U N I C A T      I N F O R M A T I V

Î.S. Calea Ferată din Moldova anunţă desfăşurarea licitaţiei CU STRIGARE

de comercializare a activelor neutilizate conform Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009

/31 de vagoane acoperite/

Nr. d/o

Denumirea bunului,

Locul aflării/dislocării,staţia

Numărul vagonului

Anul fabricării

Masa vagon (tone)

Preţ iniţial de vânzare

(lei) fără TVA

1

Vagon acoperit,39200, Ungheni

21603980

1970

19.150

74 750

2

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21628920

1981

20.500

76 880

3

Vagon acoperit,39200 Ungheni

22204549

1976

18.800

70 500

4

Vagon acoperit,39200 Ungheni

22278014

1974

20.450

76 690

5

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21567938

1970

21.450

80 440

6

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21574116

1971

21.400

80 250

7

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21501481

1967

21.400

80 250

8

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21582804

1981

19.000

71 250

9

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21571435

1985

21.100

79 130

10

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21551221

1976

20.500

76 880

11

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21739123

1976

17.550

65 820

12

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21605324

1980

20.650

77 440

13

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21587878

1970

20.500

76 880

14

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21596010

1977

21.300

79 880

15

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21527106

1975

19.900

74 630

16

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21606058

1975

19.100

71 630

17

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21557483

1980

22.150

83 060

18

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21579958

1979

21.300

79 880

19

Vagon acoperit,39200 Ungheni

23174857

1974

21.600

81 000

20

Vagon acoperit,39200 Ungheni

24041162

1973

20.500

76 880

21

Vagon acoperit,39200 Ungheni

23924343

1976

17.850

66 940

22

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21565635

1973

22.750

85 320

23

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21567862

1970

21.300

79 880

24

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21250220

1977

19.000

71 250

25

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21558705

1976

20.000

75 000

26

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21562376

1981

20.600

77 250

27

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21616651

1980

19.650

73 690

28

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21601059

1977

20.800

78 000

29

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21595186

1980

19.500

73 130

30

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21606389

1980

19.850

74 440

31

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21609854

1980

19.500

73 130


Solicitanţii vor prezenta, nu mai târziu de 21 august 2017, ora 17:00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere.

Acontul se depune pe contul indicat în comunicatul informativ, mărimea lui constituind 10 % din preţul iniţial de vânzare a bunului.

Pentru participare la licitaţie, persoanele fizice, persoanele juridice din Republica Moldova şi persoanele fizice, juridice străine achită taxa de participare în mărime de 200 lei, la contul de decontare indicat mai jos.

 

Rechizite bancare:

BC ,Moldova-Agroindbank, S-A fil. nr. 1 Chişinău

IBAN: MD73AG000000022512004872

SWIFT: AGRNMD2X885

BC Moldova-Agroindbank S.A. fil. nr.1 Chişinău

IBAN:MD19AG000000022512004874

SWIFT: AGRNMD2X

BRANCH MRO, Chişinău Moldova

BC Moldova-Agroindbank S.A. fil. nr.1 Chişinău

IBAN:MD78AG000000022512005655

SWIFT: AGRNMD2X

BRANCH MRO, Chişinău Moldova

 

În destinaţia plăţii se va înscrie denumirea bunului solicitat pentru cumpărare.

Informaţii suplimentare referitor la modul de desfăşurare a licitaţiei şi de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la licitaţie pot fi solicitate de la secretarul comisiei de licitaţie, pe adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, bir 107/2, de luni până vineri între orele 08:00-17:00, tel/fax +373(22) 83-26-03/069855675, cât şi pe site-ul oficial al Î.S. Calea Ferată din Moldova www.railway.md /cfm@railway.md/jurist3@railway.md.

  Licitaţia se va desfăşura la  22.08.2017ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab,48, sala nr.51.