COMUNICAT INFORMATIV

Î.S. Calea Ferată din Moldova anunţă desfăşurarea licitaţiei CU STRIGARE de comercializare a activelor neutilizate
conform Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009
vagoane de serviciu-11 buc. (-5-659-10)/vagoane refrigeratoare-36 buc. (-5-659).


Nr.

d/o

Denumirea bunului,

Locul aflării/dislocării, staţia

Numărul vagonului

Anul fabricării

Masa vagon

(tone)

Preţ iniţial de vânzare

(lei) fără TVA

1

Vagon de serviciu ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

37431921

1991

53.800

525.123

2

Vagon de serviciu ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

37431939

1991

53.800

511.428

3

Vagon de serviciu ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

37431954

1991

53.800

511.428

4

Vagon de serviciu ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

37431962

1991

53.800

525.123

5

Vagon de serviciu ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

37431970

1991

53.800

524.759

6

Vagon de serviciu ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

37431988

1991

53.800

511.428

7

Vagon de serviciu ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

37431996

1991

53.800

535.000

8

Vagon de serviciu ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

37432002

1991

53.800

524.759

9

Vagon de serviciu ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

37432010

1991

53.800

524.759

10

Vagon de serviciu ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

37428687

1989

53.800

526.470

11

 

Vagon de serviciu ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

37431947

1991

53.800

526.470

12

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827655

1991

41.800

292.814

13

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827663

1991

41.800

439.215

14

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827671

1991

41.800

292.814

15

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827689

1991

41.800

292.814

16

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827697

1991

41.800

271.520

17

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827705

1991

41.800

271.520

18

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827713

1991

41.800

271.520

19

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827721

1991

41.800

271.520

20

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827770

1991

41.800

271.520

21

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827788

1991

41.800

271.520

22

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827796

1991

41.800

271.520

23

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827804

1991

41.800

271.520

24

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827812

1991

41.800

292.814

25

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827820

1991

41.800

292.814

26

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827838

1991

41.800

292.814

27

Vagon refrigerator ZB-5 Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827846

1991

41.800

292.814

28

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827853

1991

41.800

292.604

29

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827861

1991

41.800

292.604

30

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827879

1991

41.800

292.604

31

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827887

1991

41.800

292.604

32

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827895

1991

41.800

271.520

33

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827903

1991

41.800

271.520

34

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827911

1991

41.800

271.520

35

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827929

1991

41.800

271.520

36

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827937

1991

41.800

259.277

37

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827945

1991

41.800

259.277

38

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827952

1991

41.800

319.652

39

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827960

1991

41.800

259.277

40

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827978

1991

41.800

292.604

41

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827986

1991

41.800

292.604

42

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87827994

1991

41.800

292.604

43

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87828000

1991

41.800

292.604

44

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87828018

1991

41.800

292.604

45

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87828026

1991

41.800

292.604

46

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87828034

1991

41.800

292.604

47

Vagon refrigerator ZB-5, Depoul de vagoane frigorifice Basarabeasca

87828042

1991

41.800

292.604


Solicitanţii vor prezenta, nu mai târziu de 24 iulie 2017, ora 17:00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere.

Acontul se depune pe contul indicat în comunicatul informativ, mărimea lui constituind 10 % din preţul iniţial de vânzare a bunului. Pentru participare la licitaţie, persoanele fizice, persoanele juridice din Republica Moldova şi persoanele fizice, juridice străine achită taxa de participare în mărime de 200 lei, la contul de decontare indicat mai jos.

 

Rechizite bancare:

BC ,Moldova-Agroindbank, S-A fil. nr. 1 Chişinău

IBAN: MD73AG000000022512004872

SWIFT: AGRNMD2X885

BC Moldova-Agroindbank S.A. fil. nr.1 Chişinău

IBAN:MD19AG000000022512004874

SWIFT: AGRNMD2X

BRANCH MRO, Chişinău Moldova

BC Moldova-Agroindbank S.A. fil. nr.1 Chişinău

IBAN:MD78AG000000022512005655

SWIFT: AGRNMD2X

BRANCH MRO, Chişinău Moldova

 

În destinaţia plăţii se va înscrie denumirea bunului solicitat pentru cumpărare.

Informaţii suplimentare referitor la modul de desfăşurare a licitaţiei şi de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la licitaţie pot fi solicitate de la secretarul comisiei de licitaţie, pe adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, bir 107/2, de luni până vineri între orele 08:00-17:00, tel/fax +373(22) 83-26-03, cât şi pe site-ul oficial al Î.S. Calea Ferată din Moldova www.railway.md / cfm@railway.md.

Licitaţia se va desfăşura la  25.07.2017, ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab,48, sala nr.51.