Î.S. „Calea Ferată din Moldova” anunţă desfăşurarea licitaţiei „CU STRIGARE”

de comercializare a activelor neutilizate conform „Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere” aprobat prin hotărârea nr. 136 din 10.02.2009

/73 Vagoane acoperite/

 

Solicitanţii vor prezenta, nu mai târziu de 02  decembrie  2016, ora 17:00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile „cu strigare” şi „cu reducere”.

Acontul se depune pe contul indicat în comunicatul informativ, mărimea lui constituind 10 % din preţul iniţial de vânzare a bunului.

Pentru participare la licitaţii, persoanele fizice, juridice  din Republica Moldova şi persoanele fizice, juridice străine, achită taxa de participare în mărime de 200 lei, la contul de decontare indicat mai jos.

 

Rechizite bancare:

BC ,Moldova-Agroindbank, S-A fil. nr. 1 Chişinău

IBAN: MD73AG000000022512004872

SWIFT: AGRNMD2X885

 

În destinaţia plăţii se va înscrie denumirea bunului solicitat pentru cumpărare.

 

Informaţii suplimentare referitor la modul de desfăşurare a licitaţiei şi de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la licitaţie pot fi solicitate de la secretarul comisiei de licitaţie, pe adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, bir 107/2, de luni până vineri între orele 08:00-17:00, tel/fax +373(22) 83-26-03, cât şi pe site-ul  oficial al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” www.railway.md / cfm@railway.md.

Licitaţia se va desfăşura la  5 decembrie 2016ora 10.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab,48, sala nr.51

 

 

 

Nr.

d/o

Denumirea bunului,

Locul aflării/dislocării,

staţia

 

Numărul vagonului

 

Anul fabricării

 

Masa bunului

(vagon)

 

Preţ iniţial de vânzare

(lei) fără TVA

1

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21295845

1973

20150

62 969

2

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21511241

1977

20600

64 375

3

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21519608

1981

21050

65 781

4

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21538244

1975

21150

66 094

5

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21541883

1976

20150

62 969

6

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21544416

1975

19500

60 938

7

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21544762

1974

19900

62 188

8

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21547559

1975

20750

64 844

9

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21547914

1975

22550

70 469

10

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21548235

1974

18750

58 594

11

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21548375

1975

23550

73 594

12

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21550587

1976

20350

63 594

13

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21553615

1976

20450

63 906

14

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21556931

1975

20300

63 438

15

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21557707

1974

21400

66 875

16

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21558044

1976

21900

68 438

17

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21558903

1974

18450

57 656

18

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21559075

1977

22450

70 156

19

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21559141

1976

20300

63 438

20

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21560149

1976

19300

60 313

21

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21560479

1974

18700

58 438

22

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21560602

1977

22350

69 844

23

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21562608

1977

22750

71 094

24

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21563135

1977

20200

63 125

25

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21563556

1973

20300

63 438

26

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21564711

1976

20050

62 656

27

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21565007

1974

23250

72 656

28

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21567169

1971

21400

66 875

29

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21569918

1976

20100

62 813

30

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21570635

1972

20350

63 594

31

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21572136

1973

21700

67 813

32

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21572185

1974

20300

63 438

33

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21573027

1972

22 450

70 156

34

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21573613

1968

21000

65 625

35

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21573779

1970

22350

69 844

36

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21574900

1974

21650

67 656

37

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21576277

1974

21150

66 094

38

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21576574

1972

22000

68 750

39

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21577713

1974

20750

64 844

40

Vagonacoperit,39200 Ungheni

21578067

1974

20950

65 469

41

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21578554

1977

19150

59 844

42

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21580378

1973

20150

62 969

43

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21581343

1974

20750

64 844

44

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21581731

1974

20600

64 375

45

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21582218

1979

22450

70 156

46

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21583018

1981

20350

63 594

47

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21585633

1979

21450

67 031

48

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21587407

1978

23000

71 875

49

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21587704

1981

23050

72 031

50

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21591128

1972

21400

66 875

51

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21593264

1980

20900

65 313

52

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21595145

1977

20750

64 844

53

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21595871

1977

18800

58 750

54

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21595962

1980

21050

65 781

55

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21600580

1978

20700

64 688

56

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21610209

1980

21850

68 281

57

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21610837

1978

22500

70 313

58

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21613062

1976

21500

67 188

59

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21613757

1980

21050

65 781

60

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21615422

1976

21100

65 938

61

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21618947

1972

21500

67 188

62

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21621560

1980

21450

67 031

63

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21622303

1982

20850

65 156

64

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21623376

1978

21150

66 094

65

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21623459

1976

20450

63 906

66

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21627054

1976

23250

72 656

67

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21628664

1982

20450

63 906

68

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21629316

1980

20850

65 156

69

Vagon acoperit,39200 Ungheni

21629829

1983

20850

65 156

70

Vagon acoperit,39200 Ungheni

22107452

1983

22300

69 688

71

Vagon acoperit,39200 Ungheni

22170831

1971

21250

66 406

72

Vagon acoperit,39200 Ungheni

22205777

1976

20050

62 656

73

Vagon acoperit,39200 Ungheni

22394175

1968

19750

61 719