ANTICORUPȚIE          
Informații importante | Важная информация
Companie - Acte normative

   

  Acte normative:

   

  1.             Codul transportului feroviar al Republicii Moldova din 17 iulie 2003 №309-XV

  2.             Legea cu privire la antreprenoriat  şi  întreprinderi  din 3 ianuarie 1992 №845-XII

  3.             Legea cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală Nr.246 din 23.11.2017

  4.             Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice №121-XVI din 4 mai 2007

  5.             Regulamentul privind prestările de servicii în traficul feroviar de călători, bagaje, mărfuri şi mesagerii în interes propriu, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. din 25 februarie 2005 №238 «Pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a prevederilor Codului transportului feroviar»

  6.             Nomenclatoarele mărfurilor pasibile de pază şi însoţire specială la transportul pe cale feratăaprobate prin Hotărârea Guvernului R.M. din 12 ianuarie 2005 №19 «Privind aprobarea nomenclatoarelor  mărfurilor pasibile de pază şi însoţire specială la transportul pe cale ferată»

  7.             Regulile de exploatare tehnică a căii ferate, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al R.M. din 12 mai 2005 №90

  8.             Instrucţiunea privind circulaţia trenurilor şi lucrările de manevră pe calea ferată din Moldova, aprobată prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al R.M. din 18 aprilie 2008 №93

  9.             Regulile de aflare a cetăţenilor şi de amplasare a obiectelor în zonele cu pericol sporit, de efectuare în ele a lucrărilor, de circulaţie şi de traversare a liniilor ferate, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al R.M. din 27 aprilie 2005 №81

  10.         Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mesagerii pe calea ferată, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al R.M. din 28 aprilie 2005 №83

  11.         Instrucţiunea privind exploatarea pasajelor de nivel la calea ferată a Republicii Moldova, aprobată prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al R.M. din 1 februarie 2008

  12.         Instrucţiunea privind întreţinerea lucrărilor de artă la calea ferată din Republica Moldova, aprobată prin Ordinul Ministrului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor al R.M. din 8 august 2008 №186 (Monitorul Oficial al R.M., 24.10.2008, №190-192, ст.564)

  13.         Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea de Guvern №808 din 07 octombrie 2014 (Monitorul Oficial al R.M, 10.10.2014, №297-309, art.851) - titlul XV în partea ce ţine de transport feroviar

  14.         Norme procedurale interne de Achiziţii (Aprilie 2017)

   

   

  Contactează-ne!