Companie - Licitație

   

  «Calea Ferată din Moldova» anunță un concurs de vînzare a resturilor și deșeurilor de metale feroase în rezultatul casării vagoanelor feroviare, locomotivelor și liniilor de cale ferată în cantitate de 1600 tn, și anume:

             

  1.Resturi cupluri de roți 130 tn.

  2. Resturi roți, osii 700 tn.

  3.Resturi de șine   500 tn.

  4.Resturi și deșeuri de metale de la locomotive  200 tn.

  5. Alte resturi   30 tn.

  6. Așchii  40 tn.

   

  Acceptarea cererilor de participare la concurs se trimite la adresa mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab, 48, secretariat.

  Termenul limită de depunere a cererii 4 noembrie 2019 pînă la ora 13.00.

  Informații la tel. 069063326

  Concursul va avea loc la 4 noembrie 2019 la ora 14.00 la Direcția ÎS Calea Ferată din Moldova, mun. Chișinău, str. V. Pîrcălab, 48.

  Cîștigătorul concursului va fi numit agentul economic care va oferii cel mai mare preț.

   

  Contactează-ne!