Companie - Licitație

  C O M U N I C A T      I N F O R M A T I V

  Î.S. „Calea Ferată din Moldova” anunţă desfăşurarea licitaţiei „CU STRIGARE”pentru comercializarea a 5 loturi a câte 300 osii de tipul PУ1de la roțile căruciorului vagonului marfar, conform „Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere” aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009. Preţul iniţial de expunere (fără TVA) al unui lot constituit din  300 osii de tipul PУ1de la roțile căruciorului vagonului marfar constituie 746400 lei. Locul amplasării bunurilor: Or. Basarabeasca str. Rachetnaia 1A. Solicitanţii vor prezenta, nu mai târziu de 26iulie 2019, ora 17:00, cerere de participare conform modelului din Anexa nr.1 la Regulamentul privind licitaţiile „cu strigare” şi „cu reducere”.Acontul se depune pe contul indicat în comunicatul informativ, mărimea lui constituind 10 % din valoarea iniţială a bunurilor cu TVA.Pentru participare la licitaţie, persoanele fizice și juridice achită taxa de participare în mărime de 1000 lei. Toate achitările vor fi efectuate la unul din conturile de decontare indicat mai jos.

  Rechizite bancare:

  1. BC ,Moldova-Agroindbank, S-A fil. nr. 1 Chişinău, IBAN: MD73AG000000022512004872, SWIFT: AGRNMD2X885

  2. BC “Moldova-Agroindbank” S.A. fil. nr.1Chişinău, IBAN:MD19AG000000022512004874

  SWIFT: AGRNMD2X, BRANCH MRO, Chişinău Moldova

  3. BC “Moldova-Agroindbank” S.A. fil. nr.1Chişinău, IBAN:MD78AG000000022512005655

  SWIFT: AGRNMD2X, BRANCH MRO, Chişinău Moldova

  În destinaţia plăţii se va înscrie denumirea și numărul loturilor solicitate  pentru cumpărare.

  Informaţii suplimentare referitor la modul de desfăşurare a licitaţiei şi de familiarizare cu documentele privind bunurile expuse la licitaţie pot fi solicitate de la secretarul comisiei de licitaţie, pe adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 48, bir 99, de luni până vineri între orele 08:00-17:00, tel/fax +373(22) 83-28-05/061000244/069356813, cât şi pe site-ul  oficial al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” www.railway.md, cfm@railway.md, jurist2@railway.md.

  Licitaţia se va desfăşura la 29.07.2019ora 09:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab,48, sala nr.51.

   

  Contactează-ne!